Tanta tanta empatía que calquera día acabo en urxencias cun ataque ao corazón.