“Se sabes o que vai pasar, tamén te podes anticipar, non?”